นโยบายทางธุรกิจ

Business Policy

เว็บไซต์ maxtipp.com มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://maxtipp.com ถูกจัดทำ

เว็บไซต์ maxtipp.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ  ผู้สนับสนุน รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรบนเว็บไซต์ maxtipp.com ระบบคอร์สเรียนออนไลน์และช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้ควบคุมจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ทุกช่องทางรวมทั้งเว็บไซต์ maxtipp.com

นโยบายการคืนเงิน/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข

1. maxtipp จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ กรณีที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้

2. สำหรับกรณีสินค้าจับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือ หลักสูตรการเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ maxtipp.com ทางmaxtipp จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ผู้สั่งซื้อสินค้าหลักสูตรออนไลน์ในเว็บไซต์ maxtipp.com หรือ บริการที่เราปิดให้บริการทั้งเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว ณ. เวลาที่ผู้สั่งซื้อทำการชำระเงิน
2. กรณีที่ผู้สั่งซื้อได้ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบ Pre-Order แล้วบริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดให้บริการหลักสูตรดังกล่าวได้หลังจากวันที่ระบุว่าให้เข้าเรียนเกิน 30 วัน

3. สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อได้เฉพาะคำสั่งซื้อสินค้าจับต้องได้ และ การอบรมรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ เช่น หนังสือ หรือ คู่มือต่าง ให้ลูกค้าทำการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทาง  https://www.facebook.com/engwithmax ก่อนสถานะออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็น “จัดส่งแล้ว” หรือ “อนุมัติแล้ว” โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และ เข้าสู่สถานะ “รอการคืนเงิน” โดยรายละเอียดการคืนเงินสามารถดูได้จากหัวข้อที่ 4
2. สำหรับบริการในรูปแบบหลักสูตรอบรมแบบออฟไลน์ ได้มีรายละเอียดการยกเลิกเข้าอบรมดังนี้
3. หากผู้เรียนทำการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4. หากผู้เรียนทำการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
5. หากผู้เรียนทำการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมน้อยกว่า 14 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยรายละเอียดการคืนเงินสามารถดูได้จากหัวข้อที่ 4

4. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ารายละเอียดดังนี้ (เวลาที่ระบุเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นกับธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของผู้ลงทะเบียน)

1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
3. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ฯลฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของบริษัทฯ (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
4. เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ ของผู้ซื้อ
2. กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
3. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
4. สินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อเปลี่ยนหรือคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน ที่ไม่เสียหายหลังจากผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ
5. โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ผู้สั่งซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า เป็นกรณี ๆ ไป

6. Maxtipp ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าและจะทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด หรือ กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้า หลักสูตรได้ภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตร Pre-Order (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
2. กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

7. Maxtipp ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการรับชำระเงินของบริษัทฯ

ทางเรา ขอแจ้งให้ทราบว่า เรามีบัญชีสำหรับรับชำระเงินเพียงบัญชีเดียว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
นาย ธนวรรธน์ เลิศจิตวุฒิกุล
เลขที่บัญชี 360-405007-3
ประเภทออมทรัพย์

หากมีผู้ใดแจ้งให้ท่านชำระเงินแก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางอื่น แนะนำให้ตรวจสอบกับทางบริษัทฯ ก่อน ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้หากมีการชำระเงินผิดบัญชี

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

102/4 ซอย 33 หมู่บ้านชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ อ.เมือง ต.บางคูวัด จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 061 - 668 - 1544

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์
maxtipp@hotmail.com

นโยบายทางธุรกิจ 

เมื่อ 14 มีนาคม 2567

อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว