About Tip

About Kru Tip

ครูทิพย์ ชื่อจริง นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว ปัจจุบันอายุ 29 เรียนจบปริญญาตรีและปริญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทิพย์มีพี่ชาย 1 คน เราทั้งคู่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อคุณแม่ทำธุรกิจส่วนตัว ท่านทั้งสองไม่ได้จบการศึกษาสูง แต่ท่านเลี้ยงดูลูกๆ ให้เป็นคนรู้จักทำงานบ้าน มีวินัย มีความกตัญญู และที่สำคัญต้องฝึกให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เริ่มเข้าเรียนอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ ทิพย์เป็นเด็กสดใสร่าเริง ชอบไปโรงเรียน แต่ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่ง ตอนชั้น ป.2 เทอมแรกสอบได้ลำดับที่ 33 เทอมสองสอบได้ลำดับที่ 32 (จากทั้งห้อง 40 คน) ตอนนั้น สึกเสียใจมากค่ะ ทำให้ต้องตั้งใจเรียนในห้องมากขึ้น ทำการบ้านและเรียนพิเศษเพิ่ม คะแนนดีขึ้นสอบได้ลำดับ 17,18 มาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาจริงๆสักที)

Feature Box

Feature Box sub title